pistolj-bomboni

PRETILOST JE BOLEST (ma nije..?)

Danas kada se više od četvrtine stanovništva bori sa kilogramima, uključujući i 10.7% djevojčica te 17.2% dječaka od 7 do 9 godina, potrebno je zapitati se da li je pretilost bolest? A višak kilograma? Zabijamo li glavu u pijesak kod gorućeg epidemiološkog problema ili slavimo XXL modele?

Višak kilograma se lako može ustanoviti pregledom koji uključuje antropometrijska mjerenja poput mjerenja tjelesne mase u odnosu na visinu, te dodatno mjerenja obujma trbuha čije vrijednosti se uspoređuju sa indeksom tjelesne mase, gdje stručnjak pregledom donosi odluku ima li znak za uzbunu ili ne.

Koji su kriteriji za dijagnozu pretilosti?

  • Indeks tjelesne mase
  • Dodatno: opseg struka i sastav tijela

Uhranjenost tijela

ITM ili Indeks tjelesne mase (Boday Mass Index, BMI)  koristi se za procjenu pretilosti i pruža prikladnu statističku veličinu za procjenu uhranjenosti stanovništva. Postoji nekoliko kategorija, od pothranjenosti, pa sve do morbidne pretilosti, a izražava se u kilogramima po kvadratnom metru, odnosno računa tjelesnu masu s obzirom na m2. Mjera ITM je općeprihvaćen kriterij za uspostavljanje pretilosti na svijetu, te se izračun za ITM može pronaći i na stranicama Svjetske Zdravstvene Organizacije. Ipak, može se primijetiti postojeće razlike od države do države, ovisno o građi tijela. Tako na primjer, Azijati sa ITM-om već 23.5 kg/m2, su primjetno preuhranjeni, a sa ITM-om 27.5 kg/m2 očigledno pretili, obzirom na sitniju građu i proporcije.

Hsu WC et al. BMI cut points to identify at-risk Asian Americans for type 2 diabetes screening. Diabetes Care. 2015 Jan;38(1):150-8. Wildman RP et al.

Appropriate body mass index and waist circumference cutoffs for categorization of overweight and central adiposity among Chinese adults. American Journal of Clinical Nutrition 2004; 80:1129.

Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. Lancet 2004; 363:157-63.

WHO/IASO/IOTF – The Asia-Pacific perspective: redefining obesity and its treatment.0-9577082-1-1 Health Communications AustraliaMelbourne2000

Wang J Thornton JC Russell M Burastero S Heymsfield SB Pierson RN Asians have lower BMI (BMI) but higher percent body fat than do Whites: comparisons of anthropometric measurements. Am J Clin Nutr. 1994; 60: 23-28

Tablica 1. Prikaz raspona Indeksa tjelesne mase i povezanosti opsega struka sa kroničnim nezaraznim bolestima.i

 

Stupanj uhranjenosti

 

Indeks tjelesne mase (BMI)

Obujam struka:

Muškarci < 102 cm

Žene < 89cm

Obujam struka:

Muškarci > 102 cm

Žene > 89 cm

Mogućnost pojave nezaraznih kroničnih bolesti
Pothranjenost < 18.5 Nema rizika Nema rizika
Adekvatna tjelesna masa 18.5 – 24.9 Lagana U porastu
Povećana tjelesna masa 25 . 29.9 U porastu Visoka
Pretilost 1. stupnja 30 – 34.9 Visoka Vrlo visoka
Pretilost 2. stupnja 35 – 39.9 Vrlo visoka Vrlo visoka
Morbidna pretilost > 40 Ekstremno visoka Ekstremno visoka

„Kronične nezarazne bolesti obilježava dugotrajni vijek, često su doživotne, mogu smanjiti kvalitetu života, dovesti do invalidnosti i privremene smrtnosti te značajno opterećuju zdravstvene fondove.“ (HZJZ, 2004).

Nezarazne kronične bolesti podrazumijevaju bolesti srca i krvnih žila koje čine 52.8% svih kroničnih nezaraznih bolesti ,a to su poput arteroskleroze i hipertenzije, šećerna bolesti tip II, koje su povezane s obzirom na tjelesnu masu i opseg struka.

„Prekomjerna tjelesna masa i pretilost posebno u mlađim danima, bitno povećava životni rizik od dijagnoze dijabetesa, dok njihov utjecaj na rizik dijabetesa, očekivanog životnog vijeka i duljine samog dijabetesa se smanjuje sa godinama.“ (Narayan i sur., 2007).

Masno tkivo

Dodatni parametri su svakako sastav tijela koji uključuje pregled primarno mišićnog i masnog tkiva, koji je također bitan. Postotak masnog tkiva se može procijeniti mjerenjem debljine kožnog nabora putem kalipera, vagama koje mjere sastav tijela putem mjerenja bioelektričnog otpora, DEXA metode, podvodnim vaganjm i korištenjem primjerice BodPod uređaja.

Tablica 2. Raspon postotka masnog tkiva za osobe starije od 18 godina

Klasifikacija Muškarci Žene
Nepoželjno – prenisko < 5 < 8
Prihvatljivo – gornji raspon 6 – 15 9 – 23
Prihvatljivi – donji raspon 16 – 24 24 – 31
Nepoželjno – previsoko > 25 > 32

Iz tablice 2. se vidi da postoje dva raspona prihvatljivih postotaka tjelesne masti. Međutim, postotak masnog tkiva i prihvatljivost su drugačiji za osobe normalne tjelesne aktivnosti te športaša i športašica. Iz tablice je vidljivo da je postotak masnog tkiva neprihvatljiv ako je manji od 8% ali kod športaša se uočavaju i znatno niži postoci. Primjerice gimnastičari, imaju postotak masnog tkiva od 4 – 6%, atletika sprint: 6 – 9%, a bacanje diska: 5 – 10%. Kod športašica je vidljiv manji postotak tjelesne masti samo kod atletike na duge pruge koji iznosi 6 – 12%.“Nakon 20. godine života, očekuje se normalno povećanje tjelesne masti za 1% za dekadu do 60. godina, što tada iznosi ukupno povećanje za 4%. Količina potkožne masti obično opada nakon 60. godine. Kao što je bitno označiti gornje granice postotka tjelesne masti : 25% za muškarce i 30% za žene, tako je važno definirati i minimalni postotak tjelesne masti kompatibilan sa pojmom zdravlje: između 5 i 10% za muškarce i između 15 i 18% za žene.” (Mišigoj-Duraković i sur., 1995)

Međutim, glavni pokazatelj je još uvijek Indeks tjelesne mase uz procjenu stručne osobe.

Što kaže epidemiologija?

Epidemiologija je ovdje vrlo jasna: u RH pretilost se u značajnom postotku javlja još u dječjoj dobi, dok gotovo 70% populacije starije od 65 godina je pretilo.

To. Je. Jako. Zabrinjavajuće.

 

Tablica 3. Poveznica prevalencije prekomjerne tjelesne mase i debljine po dobi

Prevalencija prekomjerne tjelesne mase i debljine, CroCOSi 2015, EHIS 2015
8.0 – 8.9 godina 34,9%
25 – 64 godine 57,8%
65+ godina 69,7%
Ukupno ~45,3%

Zaključak je jednostavan i apeliramo time na osvještavanje javnosti:

Pretilost je bolest koja je prisutna i igra značajnu ulogu u razvoju bolesti poput hipertenzije i bolesti srca, šećerne bolesti, malignih oboljenja, nealkoholne masne jetre, bolesti kostiju i zglobova.

Pretilost je povezana sa kroničnim nezaraznim bolestima i samim time povezana je s preko 90% bolesti današnjice.

 

Prekomjerna tjelesna masa i pretilost su bolesti, definirane prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema, sekcija „Pretilost i druga hiperalimentacija (E65-E68)”:

  • E65 Lokalizirana pretilost: Masni jastučići
  • E66 Pretilost: Pretilost zbog prekomjernog unosa energije, Lijekom uzrokovana pretilost, Krajnja (ekstremna) pretilost sa alveolarnom hipoventilacijom, Druga pretilost (Bolesna pretilost), Pretilost, nespecificirana (Obična pretilost BPO).

Više možete pročitati ovdje.

Riječ autora:

„Pretilost može dijagnosticirati i liječnik opće prakse, te uputiti na liječenje. Kao sveučilišno obrazovan nutricionist, nisam povezana s biznisom ljepote, nego sa zdravljem. Smatram da redukcija tjelesne mase treba doći kao posljedica zdravog stila života, a ne da se nasilnim dijetama postiže poželjna tjelesna masa na uštrb zdravlja. Smatram da je svako tijelo lijepo i prekrasno na svoj način, međutim ljepota često nema veze sa zdravljem. Niti jedan ekstrem nije poželjan, pritom mislim na anoreksične manekenke iz 90’tih ali i na XXL modele koji su sada na sceni. Niti jednu opisanu kategoriju zdravstveno ne podržavam, kao što niti smatram da trebaju biti uzor stila života drugim osobama.“, 

Diana Gluhak Spajić mag.nutr.