Title Image

O centru

Centar za nutricionizam je stručno-edukativno savjetovalište, s fokusom na klinički nutricionizam, te obiteljsku prehranu i prehranu za sportsku rekreaciju. Obrađujemo sve vrste prehrambenih terapija koje imaju veze sa kliničkim stanjem, te smo povezani sa najvećim stručnjacima u području medicine i farmakoterapije.
Za rekreativne sportaše imamo prekršt korisnih i znanstveno utemeljenih savjeta i radionica koje pomažu u ostvarenju Vaših ciljeva.
U okviru savjetovanja obiteljske prehrane, objedinjujemo prehranu za starije osobe, roditelje, uz naglasak an trudnice i dojilje, te djecu. Svoju pažnju odlučili smo posebno pokliniti djeci, primarno kroz „Školu Zdrave Prehrane“, gdje smatramo da se prehrambene navike trebaju djeci prikazati na zabavan, zanimljiv i interaktivan način.

Svakom klijentu i djeci s roditeljima koji nas posjećuju, pristupamo individualno, profesionalno, gdje prilagođavamo svoje usluge mogućnostima osobe koja dolazi u naš Centar.

Cilj Centra za Nutricionizam je pružiti usluge pregleda i dijagnostike, prehrambene terapije, radionica i edukacije za odrasle i djecu. Vjerujemo da se zdrava prehrana treba odmaknuti od suhoparnih predavanja i strogih smjernica. Njegujemo moderan način prezentacije zdravih navika, oslanjamo se na znanstvene podatke, gdje uspješno mijenjamo nabolje i najteže slučajeve.
Voditeljica Centra za Nutricionizam je Diana Gluhak Spajić mag.nutr., a stručna suradnica je Ana Uremović Novačić mag.nutr. Nalazimo se na Velesajmu, Pailjon 12/1.kat, Av. Dubrovnik 15, Zagreb.

Ured Centra za nutricionizam slika
Slika ureda Centra za nutricionizam