zatajenje Tag

Prehrana za kroničnu bubrežnu bolest istaknuta slika

Prehrana za kroničnu bubrežnu bolest

Bubrezi, vitalni organi, dio su mokraćnog sustava čija je glavna uloga filtriranje otpadnih materijala iz krvi te njihovo izlučivanje zajedno s vodom putem mokraće. Dnevno se kroz ljudski bubreg profiltrira oko 200 litara krvi i izlučuje oko 2 litre otpadnih tvari i višak vode u obliku urina. Što jesti kada bubrezi otkažu?