Title Image

Prehrambena terapija

Prehrambena terapija je jedan od glavnih stupova organizacije i rada Centra za nutricionizam. Uz veliko iskustvo koje vežemo uz Kliničku prehrambenu terapiju, vezani smo za Obiteljsku prehranu, te prehranu za sportsku rekreaciju. Vjerujemo da pravilno postavljena prehrambena terapija mora biti individualna, a ne da se klijent u potpunosti prilagođava općim prehrambenim preporukma i smjernicama. Inovativnim pristupom olašavamo uključivanje prrehrambenih promijena u svakodnevni život. Zajedničkim aktivnostima dolazimo do realnih i ostavarivih ciljeva na opće zadovoljtvo naših klijenata.

Postanite i vi jedan od njih 🙂

 

o Nutricionistička savjetovanja radimo nakon prvog nutricionističkog pegleda, gdje nam je cilj postaviti opće postulate za pomoć ili prehrambenu terapiju. Prehrambene preporuke koje se daju u okviru nutricionističkog savjetovanja su gratis. S obzirom da smo moderni centar, nutricionistička savjetovanja možemo odraditi da nas osobno posjetite, putem telefona ili skype poziva. Za skype pozive imamo posebnu dvoranu opremljenu sa svim audio-vizualnim tehničkim pomagalima. Nutricionistička savjetovanja radimo u vremenskim terminima od 30 do 60minuta, Vama na izbor.

o Izrada jelovnika je kod nas temeljita i vrlo praktična i jednostavna za provođenje. Smatramo da jelovnik ne smije biti mrtvo slovo na papiru, već mora biti životan i služiti korisniku. Nikad ne izrađujeme jelovnike za manje od 14 dana, jer su se u praksi pokazali besmisleni. U tom pogledu prvi na tržištu pružano svojim klijentima izbor: žele li koristiti generički jeovnik ili individualani jelovnik u pravom smislu riječi. Generički jelovnik uključuje nutricionističko savjetovanje u trajanju od 30 min, prehrambene preporuke i jelovnik izrađen prema prehrambenim preporukama za određeno stanje, bolest ili aktivnost u trajanju od 14 ili 28 dana.

Izrada individualnog jelovnika zahtjeva više angažmana nutricionista i klijenta: uključuje Prvi nutricionistički pregledu trajanju od 60min uz upitnik o učestalosti pojedinih namirnica, provođenje i analiza dnevnika prehrane od tri dana,  izrada individualnog-praktičnoog jelovnika uz prehrambene preporuke i profesionalno mišljenje, uz nutricionsitičku edukaciju za praćenje jelovnika u trajanju od 30 min. Klijent ima mogućnost nakon pregleda, jednom tražiti i dodatne korekcije.

o Prehrambene preporuke možete kupiti bez dolaska u centar za nutricionizam, mogu vam se poslati i putem emaila. Prehrambene preporuke sadrže potrebne informacije o pojedinim aktivnostima (npr.sport, rekreacija) stanjima (npr.trudnoća, dojenje) ili bolestima (npr.dijabetes, celijakija) koje su potrebne da bi osoba ukoliko je motivirala, sama postavila postulate organizacije prehrane u svom domu ili na radnom mjestu.

o Nutricionistički cocahing se doslovce kroji individualno za klijente koji žele više. Nutricionistički coaching je pripremljen kao vrlo personalizirani pristup s visokim udjelom uspjeha. Uključuje zajedničke odlaske u shopping, praćenje u fitness centrima, dnevna prilagodba jelovnika, izrada shopping lista, odabir jela u restoranima, osobno praćenje putem cross-platform instant messaging sustava (Viber, Whatsapp) ili emaila te dodatne personalizacije po volji klijenta, za vrhunske rezultate. Cijena ovisno o duljini trajanja i aktivnostima uključene u nutricionsitički coaching.